فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

پاورپوینت درمورد مدیریت دانش

دانلود پاورپوینت درمورد مدیریت دانش:اگر میدانستیم که چه چیزهایی را نمی دانیم ، موفقیتی صد چندان داشتیم . دانش می داندکه چه چیزهایی را نمی داند . کسی خردمند و بابصیرت است که مطالب مفیدی را بداند نه مطالب زیادی را .فناوری با تغییری که در منطق رقابت بوجود می آورد یگر نمی تواند بعنوان منبعی پایدار برای

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه عوامل تاثیرگذار بر تاب آوری سازمانی

این پرسشنامه 38 گویه ای 6 عامل مختلف تاثیرگذار بر تاب آوری سازمانی را مورد سنجش قرار می دهد. از جمله عوامل مطرح در این پرسشنامه عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، عوامل فردی و ... است. گویه ها به صورت طیف 5 درجه ای لیکرت تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای روایی و پایایی می باشد و منبع آن در درون پرسشنامه ذک

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سیر تحول مفهوم استراتژی

فایل حاضر برای یک تحقیق دانشگاهی در مقطع دکتری رشته مدیریت تهیه شده است و حاوی مطالب جامع به ترتیب فهرست زیر درباره سیر تحول استراتژی می باشد.

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه مقاله نزدیک شدن به مخاطبان ورزشی در حال ظهور

ترجمه مقاله نزدیک شدن به مخاطبان ورزشی در حال ظهور ؛ مقدمه: تجارت ورزشی در حال تغییر و تحول است، پیش از این نیز تغییراتی داشته و جالب است که هنوز نیز در آینده نیازمند تغییراتی خواهد بود تا از این طریق چالش های به وجود آمده از بین رفته و با استفاده از پیام رسان های سفارش دهنده ی کالا بتوان جان تازه

قیمت : 90,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی؛ مقدمه: برنامه ریزی خوب تأثیر به سزایی در مدیریت موفق دارد. امروزه عقیده بر این است که «مدیر بدون برنامه فاقد کارنامه است» برآوردن نیازهای آینده سازمان به مهارت مدیریت بر منابع انسانی اولین دلیل برنامه ریزی منابع انسانی است بخش اعظم این برنامه ریزی، ماهیتاً راهبری است

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کارشناسی ارشد مدیریت،فصل پنجم، درس روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت

پاورپوینت کارشناسی ارشد مدیریت،فصل پنجم، درس روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت؛ مقدمه: ترنزینی و همکاران؛ پس از تدوین مسئله پژوهش در بندهای آغازین، در مرحله بعد با مرور مطالعاتی که به بررسی مسئله پژوهش پرداخته اند، به توجیه اهمیت مسئله پژوهش می پردازند. هنگامی که درباره مرور مطالعات صحبت م

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کارشناسی ارشد مدیریت، درس حقوق اساسی، فصل 12: نهادهای خاص اعمال کننده حاکمیت

پاورپوینت کارشناسی ارشد مدیریت، درس حقوق اساسی، فصل 12: نهادهای خاص اعمال کننده حاکمیت؛ مقدمه: نهاد خاص اعمال کننده ی حاکمیت نهاد هایی هستند که خارج از قوای سه گانه اعمال کننده ی بخشی از حاکمیت و امور عمومی می باشد اما در ساختار کلی قرار دارد. با توجه به نظام بسیط پیچیده ی کشور ایران اداره ی امور

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کارشناسی ارشد مدیریت، درس نظریه‌های سازمان ومدیریت پیشرفته، فصل هجدهم:مدیریت تکامل سازماني

پاورپوینت کارشناسی ارشد مدیریت، درس نظریه‌های سازمان ومدیریت پیشرفته، فصل هجدهم:مدیریت تکامل سازماني؛ مقدمه: مشهورترین مدل رشد سازمانی در اوائل دهه ۱۹۷۰ به وسیله لاری گرینر ارائه شد. گرینر تعدادی از سازمان ها را مورد بررسی قرار داد و براساس مشاهداتش پیشنهاد کرد که تکامل یک سازمان بوسیله مراحل رشد مس

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دهم درس ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت، شاخص های اختصاصی ارزشیابی عملکرد دستگاه ها

دانلود پاورپوینت فصل دهم درس ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت، شاخص های اختصاصی ارزشیابی عملکرد دستگاه ؛ مقدمه: دقت در ارزشیابی به شایسته سالاری می انجامد، شاید مهمترین معیار تعیین ارزش و شایستگی افراد،گروها، پروژه ها، خط مشی ها، برنامه ها، سازمانها و حکومت ها عملکرد آنها می باشد. پس می توان ادعا کرد که

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی