فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

تحقیق عمده ترین خصوصیات و صفات کارگزاران امیرالمؤمنین (ع)

مناسب برای ارائه دروس عمومی در دانشگاه

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق درمورد بررسی رابطه میان معنویت و اضطراب مادران دانش آموزان پایه اول مقطع ابتدایی یزد

دانلود تحقیق درمورد بررسی رابطه میان معنویت و اضطراب مادران دانش آموزان پایه اول مقطع ابتدایی یزد:هدف پژوهش حاضر تبیین بررسی رابطه بین معنویت با اضطراب مادران دانش آموزان پایه اول مقطع ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه یک یزد می باشد. روش پژوهش پس رویدادی (علمی_مقایسه ای) است.85 نفر از مادران دانش آموزان

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله تاثیر انقلاب اسلامی بر ارتش ایران

مقاله تاثیر انقلاب بر ارتش فایلword

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شیپ فایل نقطه ای شهرهای شهرستان طبس واقع در استان خراسان جنوبی

شیپ فایل نقطه ای شهرهای شهرستان طبس واقع در استان خراسان جنوبی همراه با شیپ فایل محدوده شهرستان- این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد و در جدول توصیفی آن، نام شهرها موجود است.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شیپ فایل نقطه ای شهرهای شهرستان سربیشه واقع در استان خراسان جنوبی

شیپ فایل نقطه ای شهرهای شهرستان سربیشه واقع در استان خراسان جنوبی همراه با شیپ فایل محدوده شهرستان- این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد و در جدول توصیفی آن، نام شهرها موجود است.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شیپ فایل نقطه ای شهرهای شهرستان سرایان واقع در استان خراسان جنوبی

شیپ فایل نقطه ای شهرهای شهرستان سرایان واقع در استان خراسان جنوبی همراه با شیپ فایل محدوده شهرستان- این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد و در جدول توصیفی آن، نام شهرها موجود است.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شیپ فایل نقطه ای شهرهای شهرستان قائنات واقع در استان خراسان جنوبی

شیپ فایل نقطه ای شهرهای شهرستان قائنات واقع در استان خراسان جنوبی همراه با شیپ فایل محدوده شهرستان- این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد و در جدول توصیفی آن، نام شهرها موجود است.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شیپ فایل نقطه ای شهرهای شهرستان نهبندان واقع در استان خراسان جنوبی

شیپ فایل نقطه ای شهرهای شهرستان نهبندان واقع در استان خراسان جنوبی همراه با شیپ فایل محدوده شهرستان- این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد و در جدول توصیفی آن، نام شهرها موجود است.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شیپ فایل نقطه ای شهرهای شهرستان فردوس واقع در استان خراسان جنوبی

شیپ فایل نقطه ای شهرهای شهرستان فردوس واقع در استان خراسان جنوبی همراه با شیپ فایل محدوده شهرستان- این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد و در جدول توصیفی آن، نام شهرها موجود است.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی